НОВИНИ
Home / Хардуер / Как да изберем подходяща UPS система
Как да изберем подходяща UPS система

Как да изберем подходяща UPS система

UPS системата (Uninterruptible Power Supply/ Непрекъсваемо захранване) е устройство, осигуряващо захранване с електрически ток в случай, че има неизправност в електрическата мрежа, като например внезапно отпадане на напрежението поради авария. Те също така спомагат за предпазване на техниката от къси съединения и свръхнапрежения, които могат да доведат до занижена производителност, внезапни рестартирания, загуба на данни, смущения в звуковия и видео канал и дори до катастрофални увреждания на техниката.

Непрекъсваемите захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5-15 минути, докато се възстанови главният захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени съоръженията, които се захранват. Според нуждите, UPS-ите се произвеждат с различна мощност. Те биват от устройства, които захранват отделен компютър без монитор (около 200 волтампера), до устройства, които могат да захранват цели хранилища за бази данни или сгради (няколко мегавата). VA (волтамепера) характеризира максимално допустимата мощност на захранваните устройства в даден момент. Към един UPS могат да бъдат свързани повече от едно устройство.

Технологиите на UPS системите биват три типа – Offline, Line-interactive и Online. Offline е най-простата технология – при нормална работа електроуреда се захранва директно от мрежата. Ако спре тока или има промени в напрежението се превключва на батерия. Не предпазват от пикове/резки спадове на тока. Основното при Line-interactive технологията е както при offline, но при нормална работа има защита за по-големи промени на входното захранване – пикове и спадове в напрежението. При някои модели има 5възможност при спад/повишаване на напрежението за продължително време да се използва батерията като допълнителен източник. Online е най-добрата технология – през цялото време преобразува входящия ток от променлив в прав и след това обратно. Това гарантира независимост на изходящия поток от входящия.

Изходните букси за захранващ кабел на периферните устройства от UPS-a са два вида – шоко (като стандартните куплунзи на щепсела) и IEC конектор. Тази характеристика не е от ключово значение, тъй като на пазара се предлагат преходници от единия към другия стандарт и обратно.

След като посочихме ключовите характеристики при избор на UPS система, ще подложим на сравнение четири модела UPS системи от един и същ клас (1000 VA, Line-interactive) на различни производители.

Характеристики Informups Fortron EATON APC
Мощност 1000VA 1000VA 1000VA 1000VA
Капацитет 600W 600W 600W 600W
Вид Line Interactive Line Interactive Line Interactive Line Interactive
Брой изводи 4 8 8 10
Тип изходи 2 шоко/ 2 IEC 2 шоко/ 2 IEC/ 2 RJ-11/ USB 6 IEC/ USB/2 RJ-11 8 IEC/ USB/ RJ-11
Време за трансфер 2-6 мс. 2-6 мс. 2-6 мс. 0 мс.
Време за презареждане 6 часа 4-6 часа 10 часа 3 часа
Тегло 8 кг 8 кг 9,6 кг 17,2 кг
Цена около 140 лв. около 160 лв около 220 лв. около 680 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*